Home  /   Articole  /   STABILIREA PATERNITĂŢII COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI

    Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal.

    Paternitatea se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii (în perioada cuprinsă între a trei suta și a o suta optzecea zi dinaintea naşterii copilului).

  • Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil.
  • Dreptul la acţiune în stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului.
  • Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din:

a) cheltuielile naşterii şi ale lehuziei;
b) cheltuielile făcute cu întreţinerea ei în timpul sarcinii şi în perioada de lehuzie în termen de 3 ani de la data nasterii copilului.