Home  /   Articole  /   SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ DE CĂTRE VICTIMELE INFRACŢIUNILOR

Este important ca persoanele care devin victime ale unei infracțiuni să cunoască modul în care trebuie să procedeze pentru a anunța organele competente cu privire la această infracțiune. Sesizarea organelor competente este obligatorie pentru a declanșa urmărirea persoanei responsabile, și pentru a beneficia de protecția prevăzută de lege pentru victima infracțiunii.
Codul de procedură penală prevede că persoana vătămată de o infracțiune poate anunța organele de urmărire penală prin intermediul unei plângeri.
Plângerea trebuie întocmită în scris, și trebue să conțină:
– datele persoanei vătămate (nume, prenume, CNP, domiciliu),
– calitatea în care formulează plângerea (în nume propriu sau în calitate de reprezentant al altei persoane);
– descrierea infracțiunii suferite;
– indicarea făptuitorului și eventual a mijloacelor de probă.
Plângerea poate fi făcută și oral, în fața organului de poliție sau a procurorului, caz în care ea este consemnată într-un proces-verbal. Totuși, este mai bine să se formuleze o plângere în scris, deoarece aceasta poate fi depusă direct la registratura (secretariatul) poliției sau a parchetului, iar persoana care o depune va primi un număr de înregistrare, cu ajutorul căruia va putea urmări stadiul cercetărilor penale.
Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu (minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani), plângerea se face de către reprezentantul său legal (părinte sau tutore). Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorul care a împlinit vârsta de 14 ani) poate face plângere cu încuviinţarea părintelui sau a tutorelui. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal este chiar persoana care a comis infracțiunea, sesizarea se face din oficiu, adică este suficientă informarea organelor de poliție prin orice modalitate, urmând ca acestea să înceapă din proprie inițiativă cercetarea penală.
Plângerea penală poate fi depusă la orice organ de poliție sau parchet, chiar și la instanța de judecată, deoarece instituția sesizată va trimite această plângere organului judiciar competent. Totuși, pentru ca procedurile să se desfășoare cât mai repede, este mai bine ca plângerea să se depună direct la organul competent, adică la secția de poliție sau parchetul din următoarele locații: domiciliul persoanei vătămate sau a făptuitorului, sau locul unde a fost comisă infracțiunea.
Sesizarea făcută de către o altă persoană decât victima infracțiunii se numește denunț, și i se aplică aceleași reguli.