Home  /   Articole  /   PROGRAMUL DE VIZITARE A MINORULUI

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

   În situațiile în care, din diverse motive, părinții unui minor nu locuiesc împreună, iar minorului i s-a stabilit reședința la unul dintre aceștia, legea prevede că minorul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.
Părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale ale acestuia cu bunicii, frații și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie decât în cazurile în care instanța decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului.
În caz de neînțelegere între părinți cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanța va stabili un program în funcție de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire și educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil și părintele la care nu locuiește, de comportamentul acestuia din urmă, precum și de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte.
Aceste drepturi ale copilului, precum și stabilitatea legăturilor personale dintre acesta și persoanele relevante, sunt protejate de Codul penal, care pedepsește cu închisoarea de la o lună la 3 luni sau cu amendă următoarele fapte:
– reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii;
– fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească spre creştere şi educare, de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul, în condiţiile stabilite de părţi sau de către organul competent.
Aceste fapte se urmăresc și se pedepsesc cu condiția formulării unei plângeri prealabile la organul de urmărire penală.

În același timp, împăcarea părților înainte de condamnare duce la încetarea procesului penal, și la nepedepsirea făptuitorului.