Home  /   Articole  /   NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE. ABANDONUL DE FAMILIE

Existenţa obligaţiei legale de întreţinere sau stabilirea unei pensii de întreţinere prin hotărâre judecătorească poate să fie uneori insuficientă pentru minorul aflat în nevoie, și neglijat de către unul sau ambii părinți.
În situaţia în care o persoană obligată să întrețină pe altcineva (un minor sau o altă rudă) nu își îndeplinește această obligație, Codul penal prevede că această persoană poate fi urmărită și pedepsită pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie.
Abandonul de familie presupune una dintre următoarele ipoteze:
– persoana obligată la întreținere îl părăsește, alungă sau lasă fără ajutor pe cel care este îndreptățit la întreținere, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
– persoana obligată la întreținere nu își îndeplinește, cu rea-credință, această obligație;
– persoana obligată la întreținere nu plătește, cu rea-credință, timp de 3 luni, pensia de întreținere stabilită prin hotărâre judecătorească.
Expresia „cu rea-credință” din texul de lege înseamnă că persoana respectivă poate să-și îndeplinească obligația de întreținere, însă refuză în mod nejustificat. Astfel, de exemplu, dacă o persoană nu are banii necesari pentru a achita pensia de întreținere, această persoană nu comite infracțiunea de abandon de familie.
Abandonul de familie se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, ceea ce înseamnă că trebuie să se formuleze o plângere scrisă, adresată organelor de poliție, în care să se arate cine este persoana care nu și-a îndeplinit obligațiile, cine este persoana vătămată, și în ce constă neîndeplinirea obligației de întreținere.
Dacă persoana care a comis infracțiunea de abandon de familie își îndeplinește de bunăvoie obligațiile înainte ca aaceasta să fie trimisă în judecată (adică în perioada în care se efectuează cercetări de către organele de poliție), ea nu va fi pedepsită în niciun fel. De asemenea, dacă aceste obligații sunt îndeplinite după trimiterea în judecată, dar înaintea pronunțării unei hotărâri definitive, pedeapsa cu închisoarea va fi amânată sau suspendată sub supraveghere.
Pe de altă parte, în orice moment, persoana vătămată își poate retrage plângerea prealabilă, cu consecința încetării procesului penal, și fără ca autorul infracțiunii să fie pedepsit.