Home  /   Articole  /   AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR

Uneori poate să fie necesar să solicităm apărarea sau respectarea drepturilor noastre în justiție. În acest scop, liberul acces la justiție ne este garantat de către Constituție și de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Totuși, chiar și acest drept de a ne adresa justiției este condiționat uneori de plata unor taxe judiciare de timbru. Nivelul acestor taxe este stabilit de lege și variază în funcție de scopul pe care îl urmărim prin cererea formulată în fața instanței de judecată.
Pentru cazurile în care taxa judiciară de timbru este prea mare pentru a fi suportată de către persoana care se adresează justiției, legea prevede posibilitatea acordării ajutorului public judiciar.
Ajutorul public judiciar se poate acorda sub diverse forme, dintre care cea mai importantă este scutirea de la plata taxei de timbru, reducerea acestei taxe, sau eșalonarea plății taxei.
Beneficiază de ajutor public judiciar prin scutirea de la plata taxei de timbru persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.
Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se formulează fie în momentul în care se introduce cererea de chemare în judecată, fie în 5 zile de la data la care instanța solicită achitarea taxei judiciare de timbru.
Pentru solicitarea ajutorului public judiciar trebuie completat formularul specific (a se vedea secțiunea Documente utile), și trebuie aduse dovezi din care să reiasă starea materială a solicitantului. Aceste dovezi sunt adeverințele de la primărie din care reiese deținerea / nedeținerea de bunuri de către solicitant, respectiv adeverințe de la organele fiscale, care atestă veniturile obținute de solicitant în anul fiscal anterior.

De asemenea, cererea trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care să se precizeze dacă în cursul ultimelor 12 luni acesta a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum și cuantumul acestui ajutor.
Dreptul la ajutor public judiciar se menține până la decesul părții, sau până la îmbunătățirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă față costurilor procesului.